Tandartspraktijk van der Vijgh

Tarieven

De prijzen voor tandheelkundige behandelingen zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).
Bekijk hier de NZa tarievenlijst.

Vergoeding

Om u een goed inzicht te geven in wat wij factureren hebben wij besloten geen directe contracten met verzekeraars af te sluiten.

U krijgt na de behandeling(en) een nota welke u zelf in dient te dienen bij uw verzekeraar. U krijgt vervolgens het bedrag waarvoor u verzekerd bent terug van uw verzekeraar.

Let op! Behandeling van kinderen valt onder de basisverzekering, stuur deze nota's dus altijd op naar uw verzekeringsmaatschappij, ook als u zelf niet aanvullend verzekerd bent voor tandheelkunde.

BetalingsvoorwaardenPinnen, ja graag

U wordt verzocht na behandeling de nota per pin te voldoen. Aan kinderen onder de 16 jaar, die zonder ouder bij ons langskomen voor controle/behandeling, wordt de nota meegegeven of opgestuurd naar huis. Er kan in overleg met de tandarts(assistente) afgesproken worden de nota, bij uitzondering, niet direct per pin te voldoen maar thuis over te maken.

Op alle betalingen zijn de BETALINGSVOORWAARDEN van Medicas van toepassing. Graag vernemen wij tijdig van u als er omstandigheden zijn waardoor het voor u niet mogelijk is aan deze voorwaarden te voldoen. We zullen in overleg proberen te zoeken naar een passende oplossing.